Personuppgiftspolicy

1. ALLMÄNT

 1.1 Denna policy för behandling av personuppgifter ("Personuppgiftspolicy") beskriver hur Luksusbaby AB (“vi”, “Luksusbaby”, “oss”, “vår”, “vi”) samlar in och behandlar uppgifter om dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn är tillämplig på de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du är i kontakt med Luksusbaby som kund eller samarbetspartner. Det kan till exempel vara om du köper en vara hos Luksusbaby, kontaktar Luksusbabys kundservice, eller när du använder Luksusbabys webbplats: www.luksusbaby.se ("Luksusbaby.se”), samt när du besöker någon av våra två fysiska butiker i Aalborg och Aarhus.

1.3 Luksusbaby AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. All kontakt med Luksusbaby kan ske via kontaktuppgifterna som anges under punkt 7.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN, FÖR VILKA SYFTEN OCH RÄTTSUNDERLAGET FÖR BEHANDLINGEN

2.1 När du besöker Luksusbaby.se samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och din användning av Luksusbaby.se. Dessa uppgifter är vanligtvis vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Luksusbaby.se, innehåll från chatt med vår online kundtjänst på Luksusbaby.se, din IP-adress, inklusive din nätverksplats, och information om din dator. Dessutom tillämpas Luksusbabys cookiepolicy när du använder Luksusbaby.se.

2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och funktionen på Luksusbaby.se, att generera användbar och korrekt statistik, att besvara dina frågor i vår chattfunktion baserat på de uppgifter vi får från dig via din användning av Luksusbaby.se, samt att genomföra personanpassad marknadsföring, inklusive retargeting via till exempel Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna ta till vara våra intressen i att förbättra Luksusbaby.se samt visa dig relevanta erbjudanden.

2.1.2 Rättsliga grunder för behandlingen är ditt samtycke till vår användning av cookies och Dataskyddsförordningens artikel 6.1 a, ditt samtycke till att chatta med vår kundtjänst och Dataskyddsförordningens artikel 9.2 a och artikel 6.1 a, samt vårt legitima intresse av att förbättra vår hemsida och vara så relevanta i vår marknadsföring som möjligt enligt Dataskyddsförordningens artikel 6.1 f.

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss angående våra produkter samlar vi in de uppgifter du själv lämnar. Detta kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, uppgifter om förfrågningar och reklamationer, leveransönskemål, samt uppgift om den IP-adress varifrån beställningen gjordes, om beställningen sker på Luksusbaby.se.

2.2.1 Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vår överenskommelse med dig, inklusive för att kunna hantera dina rättigheter till att returnera och reklamera, samt vid behov kunna kontakta dig angående relevant information om den produkt du har köpt. Uppgifter om dina köp kan vi också behandla för att uppfylla lagkrav, inklusive gällande återkallelse av produkter, bokföring och redovisning. Vid köp på Luksusbaby.se samlas IP-adressen in i syfte att värna vårt intresse av att kunna förebygga bedrägeri.

2.2.2 Rättsliga grunder för behandlingen är Dataskyddsförordningens artikel 6.1 b, c och f.

2.3 När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-postadress och eventuellt mobilnummer.

2.3.1 Syftet är att tillvarata vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrev till dig.

2.3.2 Rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev och Dataskyddsförordningens artikel 6.1 a.

2.4 Om du är medlem i Luksusbaby Kundklubb och gör inköp eller på annat sätt använder Luksusbaby.se inloggad som medlem i Luksusbaby Kundklubb, enl. punkt 2.1 och 2.2, behandlar vi också dina personuppgifter i enlighet med Villkor och Bestämmelser för Luksusbaby Kundklubb, som gäller vid sidan om denna Personuppgiftspolicy. Vid motsägelser mellan denna Personuppgiftspolicy och Villkor och Bestämmelser för Luksusbaby Kundklubb har det senare företräde.

2.4.1 Syftet är att kunna administrera ditt medlemskap och erbjuda dig de tjänster och förmåner som är kopplade till medlemskapet i Luksusbaby Kundklubb, samt att tillvarata vårt intresse av att kunna skicka nyhetsbrev och genomföra riktad marknadsföring.

2.4.2 Rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev och Dataskyddsförordningens artikel 6.1 b och f. Du kommer vid anmälan att bli ombedd att ge särskilt samtycke till elektronisk marknadsföring.

2.5 När du besöker någon av våra fysiska Luksusbaby-butiker eller våra övriga lokaler (administration och lager) kan det finnas övervakningskameror uppsatta. I så fall kommer det att vara tydligt skyltat med en symbol (med en bild av en kamera) på en synlig plats i butiken. Inspelningarna granskas vid stickprovskontroll, konkret misstanke eller andra oegentligheter och överlämnas till polisen om det finns misstanke om brott.

2.5.1 Syftet med övervakningskamerorna är att ge Luksusbaby möjlighet att förebygga, upptäcka och dokumentera brott i relation till både kunder och personal (rån, stöld, överfall, bedrägeri etc.), oegentligheter i samband med kassatransaktioner och liknande, samt att skapa trygghet och säkerhet för personalen (rån, överfall och oenigheter vid betalning).

2.5.2 Rättsliga grunden för behandlingen är Dataskyddsförordningens artikel 6.1 f, eftersom Luksusbaby har ett legitimt intresse av att förebygga de typer av brott som nämns i punkt 2.5.1 i de fysiska butikerna och på Luksusbabys övriga platser.

2.6 När du besöker Luksusbabys sociala medier, till exempel Facebook, Instagram och/eller LinkedIn, behandlar Luksusbaby de uppgifter du har gjort tillgängliga via inställningarna på våra sociala medier, dina reaktioner på våra inlägg, och din delning av dessa samt eventuella kommentarer till våra inlägg.

2.6.1 Syftet med Luksusbabys behandling av dina personuppgifter är att marknadsföra Luksusbaby, att svara på din förfrågan, och/eller att låta dig delta i våra tävlingar och kontakta dig om du vinner. När Facebook Inc. använder personuppgifter insamlade på Luksusbabys Facebooksidor eller Instagramprofiler, till exempel för att förbättra deras annonssystem, kan Facebook Inc. och Luksusbaby anses vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Vi hänvisar i detta sammanhang till Facebooks dataskyddspolicy (läs mer här).

2.6.2 Rättsliga grunden för denna behandling är Luksusbabys legitima intresse av att marknadsföra Luksusbaby, att svara på din förfrågan eller låta dig delta i en tävling och kontakta dig om du vinner enligt Dataskyddsförordningens artikel 6.1 f.

2.7 Om du ingår i en kommersiell relation med oss, antingen som privatperson eller som anställd i ett företag vi samarbetar med, behandlar vi uppgifter om ditt namn, e-post, telefonnummer, företags- eller privatadress samt eventuella andra uppgifter som du lämnar till oss i samband med vår relation och din förfrågan.

2.7.1 Syftet med Luksusbabys behandling är att hantera vår samarbetsrelation och kunna uppfylla Luksusbabys åtaganden i detta sammanhang.

2.7.2 Rättsliga grunden för denna behandling är vanligtvis avtalet som ingåtts mellan dig och/eller det företag du representerar och Luksusbaby, enligt Dataskyddsförordningens artikel 6.1 b. Beroende på samarbetets karaktär kan rättsgrunden också vara en annan, typiskt Luksusbabys legitima intresse av att etablera och hantera relationen mellan dig och/eller det företag du representerar, enligt Dataskyddsförordningens artikel 6.1 f.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Luksusbaby kan inte åtkomma din IP-adress, men den överlämnas till vår samarbetspartner Google Analytics, som behandlar denna för att generera statistik över användningen av vår hemsida. Google Analytics agerar enbart på uppdrag av Luksusbaby, varför de inte får använda uppgifterna för egna syften. Luksusbaby har även implementerat Facebook Pixels på luksusbaby.se för att samla data för optimering av våra Facebook-annonser. I detta sammanhang mottar Facebook information om din IP-adress samt information om din enhet, de webbplatser du besöker, de köp du genomför, de annonser du ser, och hur du använder Luksusbaby.se om din webbläsare och vilka sidor du besöker. När Facebook Inc. använder personuppgifter insamlade via Facebook Pixels på Luksusbaby.se till exempel för att förbättra deras annonssystem, kan Facebook Inc. och Luksusbaby anses vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Vi hänvisar i detta sammanhang till Facebooks dataskyddspolicy (läs mer här).

3.2 I samband med leverans av varor som du har köpt hos Luksusbaby kommer uppgifter om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskemål att överlämnas till PostNord, GLS, DAO eller annan transportör som ansvarar för leveransen av de köpta varorna till dig. Dessutom kan dina uppgifter överlämnas till samarbetspartners som assisterar med våra affärsaktiviteter, inklusive långivare.

3.3 När du genomför betalningstransaktioner på Luksusbaby.se, sker detta via Luksusbabys PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard) certifierade samarbetspartner, OnPay. Uppgifterna lagras i en säker PCI-DSS certifierad miljö som uppfyller internationella säkerhetsstandarder. När du använder ett betalkort på Luksusbaby.se är det endast Luksusbabys PCI-DSS certifierade samarbetspartner OnPay - och inte Luksusbaby - som har tillgång till dina uppgifter.

3.4 Inspelningar från övervakningskameror i de fysiska butikerna kan överlämnas till polisen som en del i utredningen av specifika fall av lagöverträdelser.

3.5 Uppgifter som Luksusbaby behandlar om dig som en del av en samarbetsrelation kommer inte att överlämnas till tredje part, såvida det inte är nödvändigt för syftet med relationen, eller det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara en berättigad intresse till exempel i samband med tvister, där uppgifterna kan överlämnas till myndigheter och rättsliga instanser.

3.6 Uppgifter kan överlämnas till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag. Vi använder externa samarbetspartners för bland annat teknisk drift av system och förbättringar av Luksusbaby.se, utsändning av nyhetsbrev samt riktad marknadsföring, inklusive retargeting, samt för din bedömning av vårt företag och produkter. Dessa företag är databehandlare under våra instruktioner och behandlar data som vi är personuppgiftsansvariga för. Databehandlarna får inte använda uppgifterna för andra syften än att uppfylla avtalet med oss, och är bundna av sekretess om dessa. Vi har ingått skriftliga databehandlaravtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag.

3.7 Vissa av dessa databehandlare, till exempel Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. är etablerade utanför EU. Nödvändiga garantier för överföring av uppgifter till databehandlare utanför EU säkerställs genom iakttagande av giltiga överföringsgarantier.

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 I syfte att skapa transparens kring behandlingen av dina uppgifter ska vi, som personuppgiftsansvariga, informera dig om dina rättigheter.

4.2 Rätten till insyn

4.2.1 Du har när som helst rätt att begära information från oss om bland annat: vilka uppgifter vi har registrerade om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som eventuellt finns, samt information om varifrån uppgifterna kommer.

4.2.2 Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du önskar en kopia av dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig begäran till info@luksusbaby.se. Du kommer att bli ombedd att verifiera att du är den du utger dig för att vara.

4.3 Rätten till rättelse

4.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du blir medveten om att det finns fel i de uppgifter som vi har registrerade om dig, uppmanas du att skicka en skriftlig begäran till oss så att uppgifterna kan korrigeras. Du kommer att bli ombedd att verifiera att du är den du utger dig för att vara.

4.4 Rätten till radering

4.4.1 I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke, och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, eller för att rättsliga anspråk kan fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter. Du kommer att bli ombedd att verifiera att du är den du utger dig för att vara.

4.5 Rätten att begränsa behandlingen till lagring

4.5.1 I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till endast lagring, till exempel om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1 I vissa fall har du rätt att få personuppgifter, som du själv har tillhandahållit oss, utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätten att göra invändningar

4.7.1 Du har när som helst rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, avseende direkt marknadsföring, inklusive den profilering som utförs för att kunna rikta vår direktmarknadsföring, eftersom denna behandling utförs på grundval av ditt samtycke och/eller våra legitima intressen, enl. punkt 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 och 2.7. Om du inte önskar att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring och profilering, ska du dessutom radera dina cookies, som nämnts i punkt 5.1 nedan.

4.8 Rätten att återkalla samtycke

4.8.1 Du har när som helst rätt att återkalla ett samtycke som du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter, inklusive för att ta emot nyhetsbrev och för att vara medlem i Luksusbaby Kundklubb. Om du önskar återkalla ett samtycke ska du kontakta info@luksusbaby.se.

4.9 Rätten att klaga

4.9.1 Du har när som helst rätt att lämna in ett klagomål till Datatilsynet över vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat lämnas in via e-post till dt@datatilsynet.dk eller per telefon +45 33 19 32 00.

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Uppgifter insamlade om din användning av Luksusbaby.se enligt punkt 2.1, raderas enligt reglerna i Luksusbabys cookiepolicy. De cookies som Luksusbaby själva tillhandahåller raderas senast ett år efter att du senast besökte sidan, medan tredjepartscookies har varierande utgångsdatum. De specifika utgångsdatumen finns listade i Luksusbabys cookiepolicy, där du också kan läsa mer om hur du själv kan radera dina cookies när du önskar. Uppgifter om dig, från din användning av onlinechatt med vår onlinekundtjänst enligt punkt 2.1, raderas efter 60 dagar.

5.2 Uppgifter insamlade i samband med dina köp och förfrågningar till Luksusbaby i detta sammanhang, enl. punkt 2.2, kommer i princip att raderas lite över två år efter ditt köp, när rätten att reklamera varan har löpt ut. Uppgifter kan dock lagras längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk kan fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Uppgifter om retur av varor lagras upp till 5 år enligt fakturakrav och bokföringslagstiftningen.

5.3 Uppgifter insamlade i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev enl. punkt 2.3, raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet dras tillbaka, såvida vi inte har en annan grund för behandlingen av uppgifterna.

5.4 Uppgifter insamlade om dig som medlem i Luksusb

har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till endast lagring, till exempel om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1 Du har i vissa fall rätt att få de personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätten att göra invändningar

4.7.1 Du har när som helst rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, med avseende på direktmarknadsföring, inklusive den profilering som görs för att kunna rikta vår direktmarknadsföring, eftersom denna behandling sker på grundval av ditt samtycke och/eller våra legitima intressen, enl. punkterna 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 och 2.7. Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering, bör du även ta bort dina cookies, som nämns i punkt 5.1 nedan.

4.8 Rätten att återkalla samtycke

4.8.1 Du har när som helst rätt att återkalla ett samtycke du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter, inklusive för att skicka ut nyhetsbrev och vara medlem i Luksusbaby Kundklubb. Om du vill återkalla ett samtycke ska du kontakta info@luksusbaby.se.

4.9 Rätten att klaga

4.9.1 Du har när som helst rätt att lämna in ett klagomål till Datatilsynet över vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat lämnas in via e-post till dt@datatilsynet.dk eller via telefon +45 33 19 32 00.

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Uppgifter som samlats in om din användning av Luksusbaby.se enligt punkt 2.1, raderas enligt reglerna i Luksusbabys cookiepolicy. Cookies som Luksusbaby själva tillhandahåller, raderas senast ett år efter att du senast besökte sidan, medan tredjepartscookies har varierande utgångsdatum. De specifika utgångsdatumen är listade i Luksusbabys cookiepolicy, där du också kan läsa mer om hur du själv kan ta bort dina cookies när du önskar. Uppgifter om dig från din användning av onlinechatt med vår onlinekundtjänst enligt punkt 2.1, raderas efter 60 dagar.

5.2 Uppgifter som samlats in i samband med dina köp och förfrågningar till Luksusbaby i detta sammanhang, jfr. punkt 2.2, kommer som utgångspunkt att raderas lite över 2 år efter ditt köp, när rätten att reklamera varan har löpt ut. Uppgifter kan dock lagras under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Uppgifter om retur av varor lagras upp till 5 år enligt fakturakrav och bokföringslagstiftningen.

5.3 Uppgifter som samlats in i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev enl. punkt 2.3, raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet dras tillbaka, såvida vi inte har en annan grund för behandlingen av uppgifterna.

5.4 Uppgifter som samlats in om dig som medlem i Luksusbaby Kundklubb enl. punkt 2.4, raderas 30 dagar efter att du avregistrerar dig från Luksusbaby Kundklubb enligt Villkor och Bestämmelser för Luksusbaby Kundklubb.

5.5 Uppgifter från övervakningskameror enl. punkt 2.5, kommer automatiskt att raderas senast 30 dagar efter att inspelningen ägde rum, om inte uppgifterna ingår i utredningen av ett specifikt fall. Om dina uppgifter ingår i utredningen av ett specifikt fall, kommer de att raderas när ärendet är avslutat och syftet med behandlingen inte längre finns.

5.6 Uppgifter som du lämnar på Luksusbabys profiler på sociala medier enl. punkt 2.6, kommer i princip att ligga kvar på dessa profiler som en del av sidans historik. Du kan alltid själv radera dina uppgifter på Luksusbabys profiler på sociala medier när du önskar. De uppgifter som Luksusbaby behandlar om dig som ett resultat av ditt deltagande i tävlingar, och som i det sammanhanget kopieras över till Luksusbabys egna system, raderas efter 3 månader.

5.7 Uppgifter som härrör från ett samarbetsförhållande enl. punkt 2.7, lagras så länge de har relevans i förhållande till den befintliga eller potentiella samarbetsrelationen och under en efterföljande period, så länge det är nödvändigt för Luksusbaby för att kunna dokumentera relationen.

6. SÄKERHET

6.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras, samt mot att de kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas.

6.2 Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete, har tillgång till uppgifterna. Dessa anställda är instruerade i hur personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 Luksusbaby AB, organisationsnummer 37757519, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in av Luksusbaby.

7.2 Om du har frågor eller kommentarer till denna Personuppgiftspolicy eller önskar utöva en eller flera av dina rättigheter beskrivna i punkt 4, kan du kontakta:

Luksusbaby AB

Porsborgparken 15

9530 Støvring

Telefonnummer: 50 50 84 87

E-post: info@luksusbaby.se

Organisationsnummer: 37757519

8. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

8.1 Denna Personuppgiftspolicy uppdateras löpande. Den aktuella versionen är den som vid varje given tidpunkt finns tillgänglig här på Luksusbaby.se.

8.2 Om du har registrerat dig för Luksusbaby Kundklubb kommer du att informeras om ändringar i policyn genom utskick av information till din registrerade e-postadress.

9. VERSIONER

9.1 Detta är version 2 av Luksusbabys Personuppgiftspolicy uppdaterad den 24 november 2020 (ändras efter godkännande).